IZJAVA O SKLADNOSTI ZA KERAMIČNE MATERIALE IN IZDELKE

Datum izjave: 6.11.2014
DOMA, Mojca Murko s.p.
Gradišče 37
2380 Slovenj Gradec

Opis izdelkov
Šalčke, čajniki, sladkornice, posodice za med, posodice za mleko, vrčki, krožniki, žličke, večje posode za živila in za peko v pečici. Izdelki so premazani z glazurami za keramiko, katerih proizvajalci zagotavljajo neoporečnost z vidika težkih kovin in kemikalij (1907/2006 (REACH), EU 453/2010 in 2001/58/EG), ki so potrjeni z varnostnimi listami.